1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آراسته
معنی اسم آراسته

آراسته اسم دخترانه است، معنی آراسته: (پهلوی، ārāstak) (صفت مفعولی از آراستن)۱- آرایش شده و زینت و زیور داده شده؛ ۲- آن که علاوه بر ظاهر مرتب دارای صفت‌های خوب اخلاقی نیز هست؛ ۳- (در قدیم) منظم، مرتب، دارای سامان، با زیور و زینت.

ریشه اسم آراسته

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست