درباره ما

زرافه جادویی

درباره ما

ما کاری که انجام میدیم رو دوست داریم

زرافه جادویی با محوریت آموزش مفاهیم پایه به کودکان نوپا تا ۶ سال شکل گرفته است. این مجموعه به همت کارشناسان سینما و انیمیشن و روانشناسی با استفاده از یافته های روانشناسان و محققین علوم ارتباطات، محیطی را فراهم نموده است تا مفاهیم پایه و ضروری در کنار سرگرمی و نشاط در هم تنیده شود و درنهایت نتیجه مطلوب که همان شکوفایی و گسترش خلاقیت در کودکان کشور عزیزمان است حاصل گردد.
زرافه جادویی محیطی است آموزشی و تفریحی که در آن کودکان به همراه مربیان و والدین خود فرصتی می یابند تا با کمک یکدیگر فضایی شاد و آموزشی را تجربه کنند. به دلیل لزوم گسترش منابع کمک آموزشی نوین در سیستم آموزشی کشور این مجموعه با دغدغه گسترش خلاقیت در میان کودکان نوآموز ایران فعالیت می کند. باتوجه به اینکه آموزش مهارت های گوناگون به کودکان در زمینه های علمی و روانی به رفتارهای صحیح اجتماعی می انجامد، تهیه محتوای آموزشی چند رسانه ای برای این گروه سنی از اهداف مهم این مجموعه به شمار می رود.

فهرست