بازی آموزشی چیست؟
ویژگی های بازی آموزشی و بازی فکری برای کودک و نوجوان

چنانچه بازی کودک و نوجوان براساس تحقق هدف های آموزشی و پرورشی و به شکل هوشمندانه و برنامه ریزی شده انجام شود، بازی آموزشی نامیده می شود. از بازی های آموزشی می توان در فرایند یاددهی و یادگیری به گروه سنی کودک و نوجوان سود جست. بازی کودک ، مؤثرترین و پرمعناترین ابزار والدین و مربیان برای پرورش خلاقیت در کودکان است.

بازی آموزشی و بازی فکری به عنوان وسیله ای برای کمک به کودکان، برای از میان بردن مشکلات یادگیری و افزایش خلاقیت استفاده می شود. بازی آموزشی و بازی فکری جدیت، اهتمام، تصمیم گیری، حل مسئله، همکاری و ابتکار در یادگیری کودک را افزایش می دهند. در این شکل از بازی کودک ، یاددهی و یادگیری در هم تنیده می شوند که باعث تثبیت موضوع آموزشی در ذهن کودک و نوجوان می گردد.

بازی آموزشی می تواند حواس و رشد قوای ذهنی و اجتماعی کودک را تقویت کند؛ به شرط آنکه والدین در هنگام بازی کودک کنترل اصلی بازی و جهت و مسیر آن را به خود کودک بسپارند.

آموزش گیتار

آموزش گیتار به کودک

folder_openموسیقی

یادگرفتن آواز و یا آموزش گیتار به خودی خود نمی تواند قابلیت فراگیری ریاضیات را در کودکان تقویت کند. موسیقی در فرهنگ جوانان

زرافه جادویی - آموزش پیانو

آموزش پیانو به کودک

folder_openموسیقی
آموزش موسیقی به کودکان قبل از شروع کلاس‌های آموزش پیانو به کودک او را به نواختن آن تشویق کنید. با این بازی…
زرافه جادویی - اعداد خوردنی – خیلی خوشمزه

آموزش شمارش اعداد به کودکان با خوردنی ها

شما می توانید بازی آموزش شمارش اعداد به کودکان با خوردنی ها را با بسیاری از خوراکی ها که فرزندتان دوست دارد اجرا کنید.تحقیقات نشان می دهد که کودکان فهمی درونی از مفهوم مقدار دارند.

فهرست