روانشناسی کودک و نوجوان و تربیت کودک

روانشناسی کودک و نوجوان

مهمترین نکات روانشناسی کودک
اهمیت مطالعه ی نکات روانشناسی کودک برای والدین

در وب سایت زرافه جادویی به مهمترین نکات روانشناسی کودک می پردازیم که متخصصان اطفال، روان‌شناسان رشد و مربیان برای تربیت فرزندان، به والدین پیشنهاد داده‌اند تا کودکانی سالم و شاد داشته باشند و رابطه‌ی بهتری با کودک خود برقرار کنند، شادی بیشتری به زندگی او بیاورند، او را برای موفقیت‌های آینده در زندگی آماده کنند و در نهایت پدر و مادری عالی باشند.

والدین باید در رعایت مسائل مربوط به بهداشت روانی کودک در تمامی مراحل رشد او از کودکی تا نوجوانی کوشا باشند. درک روانشناسی کودکان هرگز آسان نخواهد بود، اما تلاش در جهت فهمیدن بیشتر رفتارهای فرزندانشان، آنها را به عنوان یک پدر و مادر در هدایت و پرورش کودکانشان یاری خواهد کرد.

هر کودکی دارای شخصیت منحصر به فرد است و با گذر زمان تنها صفاتی در او باقی می ماند که هماهنگ و سازگار با شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی او باشد.

بنابراین، هدف درک شخصیت کودک و برخورد منطقی با مسائل هر دوره ی زندگی او  و تلاش در جهت بزرگ کردن او به بهترین وجه است. به خاطر داشته باشید کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها می‌آموزند.

اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب می‌دهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرف‌های‌تان تربیت کنید. هیچ کس بهتر از شما فرزندتان را نمی‌شناسد. وقتی موضوع مرتبط با سلامتی و بهزیستی او است از غریزه‌ی خودتان تبعیت کنید.

اگر حدس می‌زنید فرزندتان مشکلی دارد به احتمال زیاد حق با شما است. در مواجه با برخی موارد و در آستانه برخی از مراحل زندگی کودک مشاوره های روانشناسان کودک می تواند تاثیرات مثبت به سزایی در عبور موفق کودکان از این بحران ها داشته باشد .

از آن جا که در دوران کودکی و نوجوانی علاوه بر رشد جسمانی ، شخصیت افراد نیز شکل گرفته و تثبیت می شود بنابراین این دوران را می توان سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد به حساب آورد.

شما همچنین می توانید از صفحه اینستاگرام زرافه جادویی برای آگاهی از نکات روانشناسی کودک و  مطالعه مقاله روانشاسی کودک استفاده کنید

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

اهمیت مطالعه ی نکات روانشناسی کودک برای والدین

در وب سایت زرافه جادویی به مهمترین نکات روانشناسی کودک می پردازیم که متخصصان اطفال، روان‌شناسان رشد و مربیان برای تربیت فرزندان، به والدین پیشنهاد داده‌اند تا کودکانی سالم و شاد داشته باشند و رابطه‌ی بهتری با کودک خود برقرار کنند، شادی بیشتری به زندگی او بیاورند، او را برای موفقیت‌های آینده در زندگی آماده کنند و در نهایت پدر و مادری عالی باشند.

والدین باید در رعایت مسائل مربوط به بهداشت روانی کودک در تمامی مراحل رشد او از کودکی تا نوجوانی کوشا باشند. درک روانشناسی کودکان هرگز آسان نخواهد بود، اما تلاش در جهت فهمیدن بیشتر رفتارهای فرزندانشان، آنها را به عنوان یک پدر و مادر در هدایت و پرورش کودکانشان یاری خواهد کرد.

هر کودکی دارای شخصیت منحصر به فرد است و با گذر زمان تنها صفاتی در او باقی می ماند که هماهنگ و سازگار با شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی او باشد.

بنابراین، هدف درک شخصیت کودک و برخورد منطقی با مسائل هر دوره ی زندگی او  و تلاش در جهت بزرگ کردن او به بهترین وجه است. به خاطر داشته باشید کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها می‌آموزند.

اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب می‌دهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرف‌های‌تان تربیت کنید. هیچ کس بهتر از شما فرزندتان را نمی‌شناسد. وقتی موضوع مرتبط با سلامتی و بهزیستی او است از غریزه‌ی خودتان تبعیت کنید.

اگر حدس می‌زنید فرزندتان مشکلی دارد به احتمال زیاد حق با شما است. در مواجه با برخی موارد و در آستانه برخی از مراحل زندگی کودک مشاوره های روانشناسان کودک می تواند تاثیرات مثبت به سزایی در عبور موفق کودکان از این بحران ها داشته باشد .

از آن جا که در دوران کودکی و نوجوانی علاوه بر رشد جسمانی ، شخصیت افراد نیز شکل گرفته و تثبیت می شود بنابراین این دوران را می توان سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد به حساب آورد.

شما همچنین می توانید از صفحه اینستاگرام زرافه جادویی برای آگاهی از نکات روانشناسی کودک و  مطالعه مقاله روانشاسی کودک استفاده کنید

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

اهمیت مطالعه ی نکات روانشناسی کودک برای والدین

در وب سایت زرافه جادویی به مهمترین نکات روانشناسی کودک می پردازیم  که متخصصان اطفال، روان‌شناسان رشد و مربیان برای تربیت فرزندان، به والدین پیشنهاد داده‌اند تا کودکانی سالم و شاد داشته باشند و رابطه‌ی بهتری با کودک خود برقرار کنند، شادی بیشتری به زندگی او بیاورند، او را برای موفقیت‌های آینده در زندگی آماده کنند و در نهایت پدر و مادری عالی باشند. والدین باید در رعایت مسائل مربوط به بهداشت روانی کودک در تمامی مراحل رشد او از کودکی تا نوجوانی کوشا باشند. درک روانشناسی کودکان هرگز آسان نخواهد بود، اما تلاش در جهت فهمیدن بیشتر رفتارهای فرزندانشان، آنها را به عنوان یک پدر و مادر در هدایت و پرورش کودکانشان یاری خواهد کرد. هر کودکی دارای شخصیت منحصر به فرد است و با گذر زمان تنها صفاتی در او باقی می ماند که هماهنگ و سازگار با شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی او باشد. بنابراین، هدف درک شخصیت کودک و برخورد منطقی با مسائل هر دوره ی زندگی او  و تلاش در جهت بزرگ کردن او به بهترین وجه است. به خاطر داشته باشید کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها می‌آموزند. اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب می‌دهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرف‌های‌تان تربیت کنید. هیچ کس بهتر از شما فرزندتان را نمی‌شناسد. وقتی موضوع مرتبط با سلامتی و بهزیستی او است از غریزه‌ی خودتان تبعیت کنید. اگر حدس می‌زنید فرزندتان مشکلی دارد به احتمال زیاد حق با شما است. در مواجه با برخی موارد و در آستانه برخی از مراحل زندگی کودک مشاوره های روانشناسان کودک می تواند تاثیرات مثبت به سزایی در عبور موفق کودکان از این بحران ها داشته باشد . از آن جا که در دوران کودکی و نوجوانی علاوه بر رشد جسمانی ، شخصیت افراد نیز شکل گرفته و تثبیت می شود بنابراین این دوران را می توان سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد به حساب آورد.

شما همچنین می توانید از صفحه اینستاگرام زرافه جادویی برای آگاهی از نکات روانشناسی کودک و  مطالعه مقاله روانشاسی کودک استفاده کنید

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

اهمیت مطالعه ی نکات روانشناسی کودک برای والدین

در وب سایت زرافه جادویی به مهمترین نکات روانشناسی کودک می پردازیم  که متخصصان اطفال، روان‌شناسان رشد و مربیان برای تربیت فرزندان، به والدین پیشنهاد داده‌اند تا کودکانی سالم و شاد داشته باشند و رابطه‌ی بهتری با کودک خود برقرار کنند، شادی بیشتری به زندگی او بیاورند، او را برای موفقیت‌های آینده در زندگی آماده کنند و در نهایت پدر و مادری عالی باشند. والدین باید در رعایت مسائل مربوط به بهداشت روانی کودک در تمامی مراحل رشد او از کودکی تا نوجوانی کوشا باشند. درک روانشناسی کودکان هرگز آسان نخواهد بود، اما تلاش در جهت فهمیدن بیشتر رفتارهای فرزندانشان، آنها را به عنوان یک پدر و مادر در هدایت و پرورش کودکانشان یاری خواهد کرد. هر کودکی دارای شخصیت منحصر به فرد است و با گذر زمان تنها صفاتی در او باقی می ماند که هماهنگ و سازگار با شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی او باشد. بنابراین، هدف درک شخصیت کودک و برخورد منطقی با مسائل هر دوره ی زندگی او  و تلاش در جهت بزرگ کردن او به بهترین وجه است. به خاطر داشته باشید کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها می‌آموزند. اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب می‌دهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرف‌های‌تان تربیت کنید. هیچ کس بهتر از شما فرزندتان را نمی‌شناسد. وقتی موضوع مرتبط با سلامتی و بهزیستی او است از غریزه‌ی خودتان تبعیت کنید. اگر حدس می‌زنید فرزندتان مشکلی دارد به احتمال زیاد حق با شما است. در مواجه با برخی موارد و در آستانه برخی از مراحل زندگی کودک مشاوره های روانشناسان کودک می تواند تاثیرات مثبت به سزایی در عبور موفق کودکان از این بحران ها داشته باشد . از آن جا که در دوران کودکی و نوجوانی علاوه بر رشد جسمانی ، شخصیت افراد نیز شکل گرفته و تثبیت می شود بنابراین این دوران را می توان سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد به حساب آورد.

شما همچنین می توانید از صفحه اینستاگرام زرافه جادویی برای آگاهی از نکات روانشناسی کودک و  مطالعه مقاله روانشاسی کودک استفاده کنید

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

مهمترین نکات روانشناسی کودک
اهمیت مطالعه ی نکات روانشناسی کودک برای والدین

در وب سایت زرافه جادویی به مهمترین نکات روانشناسی کودک می پردازیم  که متخصصان اطفال، روان‌شناسان رشد و مربیان برای تربیت فرزندان، به والدین پیشنهاد داده‌اند تا کودکانی سالم و شاد داشته باشند و رابطه‌ی بهتری با کودک خود برقرار کنند، شادی بیشتری به زندگی او بیاورند، او را برای موفقیت‌های آینده در زندگی آماده کنند و در نهایت پدر و مادری عالی باشند. والدین باید در رعایت مسائل مربوط به بهداشت روانی کودک در تمامی مراحل رشد او از کودکی تا نوجوانی کوشا باشند. درک روانشناسی کودکان هرگز آسان نخواهد بود، اما تلاش در جهت فهمیدن بیشتر رفتارهای فرزندانشان، آنها را به عنوان یک پدر و مادر در هدایت و پرورش کودکانشان یاری خواهد کرد. هر کودکی دارای شخصیت منحصر به فرد است و با گذر زمان تنها صفاتی در او باقی می ماند که هماهنگ و سازگار با شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی او باشد. بنابراین، هدف درک شخصیت کودک و برخورد منطقی با مسائل هر دوره ی زندگی او  و تلاش در جهت بزرگ کردن او به بهترین وجه است. به خاطر داشته باشید کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها می‌آموزند. اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب می‌دهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرف‌های‌تان تربیت کنید. هیچ کس بهتر از شما فرزندتان را نمی‌شناسد. وقتی موضوع مرتبط با سلامتی و بهزیستی او است از غریزه‌ی خودتان تبعیت کنید. اگر حدس می‌زنید فرزندتان مشکلی دارد به احتمال زیاد حق با شما است. در مواجه با برخی موارد و در آستانه برخی از مراحل زندگی کودک مشاوره های روانشناسان کودک می تواند تاثیرات مثبت به سزایی در عبور موفق کودکان از این بحران ها داشته باشد . از آن جا که در دوران کودکی و نوجوانی علاوه بر رشد جسمانی ، شخصیت افراد نیز شکل گرفته و تثبیت می شود بنابراین این دوران را می توان سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد به حساب آورد.

شما همچنین می توانید از صفحه اینستاگرام زرافه جادویی برای آگاهی از نکات روانشناسی کودک و  مطالعه مقاله روانشاسی کودک استفاده کنید

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

اهمیت مطالعه ی نکات روانشناسی کودک برای والدین

در وب سایت زرافه جادویی به مهمترین نکات روانشناسی کودک می پردازیم  که متخصصان اطفال، روان‌شناسان رشد و مربیان برای تربیت فرزندان، به والدین پیشنهاد داده‌اند تا کودکانی سالم و شاد داشته باشند و رابطه‌ی بهتری با کودک خود برقرار کنند، شادی بیشتری به زندگی او بیاورند، او را برای موفقیت‌های آینده در زندگی آماده کنند و در نهایت پدر و مادری عالی باشند. والدین باید در رعایت مسائل مربوط به بهداشت روانی کودک در تمامی مراحل رشد او از کودکی تا نوجوانی کوشا باشند. درک روانشناسی کودکان هرگز آسان نخواهد بود، اما تلاش در جهت فهمیدن بیشتر رفتارهای فرزندانشان، آنها را به عنوان یک پدر و مادر در هدایت و پرورش کودکانشان یاری خواهد کرد. هر کودکی دارای شخصیت منحصر به فرد است و با گذر زمان تنها صفاتی در او باقی می ماند که هماهنگ و سازگار با شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی او باشد. بنابراین، هدف درک شخصیت کودک و برخورد منطقی با مسائل هر دوره ی زندگی او  و تلاش در جهت بزرگ کردن او به بهترین وجه است. به خاطر داشته باشید کودکان با نگاه کردن به رفتار پدر و مادر از آنها می‌آموزند. اینکه الگوی رفتار مناسب، محترمانه و خوب باشید خیلی بهتر جواب می‌دهد تا اینکه بخواهید آنها را با حرف‌های‌تان تربیت کنید. هیچ کس بهتر از شما فرزندتان را نمی‌شناسد. وقتی موضوع مرتبط با سلامتی و بهزیستی او است از غریزه‌ی خودتان تبعیت کنید. اگر حدس می‌زنید فرزندتان مشکلی دارد به احتمال زیاد حق با شما است. در مواجه با برخی موارد و در آستانه برخی از مراحل زندگی کودک مشاوره های روانشناسان کودک می تواند تاثیرات مثبت به سزایی در عبور موفق کودکان از این بحران ها داشته باشد . از آن جا که در دوران کودکی و نوجوانی علاوه بر رشد جسمانی ، شخصیت افراد نیز شکل گرفته و تثبیت می شود بنابراین این دوران را می توان سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد به حساب آورد.

شما همچنین می توانید از صفحه اینستاگرام زرافه جادویی برای آگاهی از نکات روانشناسی کودک و  مطالعه مقاله روانشاسی کودک استفاده کنید

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

تعریف روانشناسی کودک
تعریف روانشناسی کودک چیست ؟

شیوه های صحیح فرزند پروری ، نحوه تعامل و روابط مناسب با فرزندان از مهمترین موضوعات روانشناسی می باشد. فرزند پروری نیاز به آگاهی و آشنایی با نحوه عملکرد و اصول آن دارد.کودکان نیز همچون بزرگسالان دچار آشفتگی های روانی – رفتاری می شوند. نوزاد انسان در میان سایر موجودات عالم طولانی ترین زمان را نیاز دارد که قابلیت ها و توانایی های خود را پرورش و آشکار سازد. نوزاد انسان با کمترین توانایی‌ها با این حالت به دنیا می‌آید و به مراقبت زیاد نسبت به سایر موجودات نیاز دارد. این مراقبت توسط پدر و مادر در وهله اول و توسط اطرافیان و جامعه در وهله دوم اعمال می شود، که بدون آگاهی از دانش و آموزش شیوه های فرزند پروری صحیح امکان ندارد و اهمیت روانشناسی کودک و نوجوان نیز از این دو موضوع ناشی می شود. رشد یک فرایند چند بعدی است. این رشد شامل رشد جسمی ، رشد زبانی ، رشد عاطفی ، رشد شناختی، رشد اجتماعی ، رشد اخلاقی و رشد شخصیتی است. اهمیت این توجه به تمام ابعاد رشدی باعث آگاهی و شناختی متعادل و چند بعدی در مورد کودک می شود و والدین و سایر افراد مرتبط با کودک را در درک و رفتار صحیح با کودک یاری می نماید. کودکان در سنین مختلف نیازها و اولویت های مختلفی دارند.

موضوعات مورد مطالعه در روان شناسی کودک:

مطالعه در مورد جنبه‌های مختلف رشد کودک – مطالعه در مورد نیازهای کودک در سنین مختلف – مطالعه در مورد شیوه‌های صحیح فرزند‌پروری – مطالعه در مورد مقابله با برخی مشکلات رفتاری  _  روانی دوران کودکی

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

تعریف کودک از نظر روانشناسی چیست ؟
از نظر روانشناسی به چه کسانی کودک گفته می شود ؟

کودک از لحاظ روانشناسی یعنی فردی که هنوز هوش هیجانی کافی برای زندگی را به دست نیاورده است به زبان ساده تر انسان در دوران کودکی سعی می کند که یک سری مهارت های رفتاری ، اخلاقی و اجتماعی را کسب کند که هوش و تفکر او را برای آینده شکل می دهد . هر چقدر این مهارت ها بیشتر و سریعتر دریافت شوند شخص مورد نظر زودتر از دوران کودکی خارج می شود.

کودکان حساس ترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند و در حساس ترین و مهمترین سالهای زندگی شان که پایه های رشد شخصیتی و ذهنی و اجتماعی و جسمی آنها شکل می گیرد تا زمانیکه وارد شهر می شوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است. فضایی به دو از هیاهوی بزرگترها. دنیایی پر از شادی با رنگهای زیبا که در ان کودک فرصت بیابد افکار تازه و پرورش و رشد استعدادهایش را داشته باشد فضایی که زمینه مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد. ویژگیهای کودکان مخصوصا در جنبه های ذهنی و عقلانی و عاطفی و نیز محدودیت در تجربیا ت زندگی حاکی از عدم برخورداری انان از رشد و توان ذهنی و عقلانی در حد بزرگسالان است و از سوی دیگر بر خصوصیات شدید عاطفی و احساسی و تاثیر پذیری مخصوص این گروه سنی اشاره دارد . غلبه عواطف بر جنبه های عقلانی اکثرا موجب ان میشود که کودک بخصوص در مرحله پیش دبستانی از طریق بازی و فعالیت های هنری اسانتر و سریع تر جذب برنامه های اموزشی شود و پرورش وی با موفقیت بیشتری امکان پذیر باشد .

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

روانشناسی کودک چیست ؟
ضرورت تربیت کودک با علم روانشناسی کودک

محدوده ی مطالعه ی روانشناسی کودک و نوجوان شامل مهارت های حرکتی ، پیشرفت شناختی ، مهارت های زبانی ، تغییرات اجتماعی ، رشد احساسی و… می باشد. روان شناسی کودک یکی از ده ها شاخه ی روانشناسی است که اغلب مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد و در حقیقت به ذهن و رفتار های کودکان از ابتدای تولد تا بزرگسالی تمرکز دارد. این بخش از علم روانشناسی نه تنها بر روی رشد فیزیکی کودکان ، بلکه بر روی رشد ذهنی ، احساسی و رشد اجتماعی کودکان نیز متمرکز شده است. یک کودک ، نسخه ی کوچک فرد بزرگسال می باشد. اهمیت روان شناسی کودک از زمان طولانی رشد کودک و شیوه‌های صحیح تربیت کودک ناشی می‌شود.

شیوه‌های صحیح تربیت کودک ، نحوه تعامل و روابط مناسب با کودکان از مهمترین موضوعات می‌باشد. بیشتر پدر و مادرها تربیت کودک را کاری ساده تلقی می‌کنند و بر این باور هستند که هر کسی می‌تواند از عهده این امر برآید اما تربیت کودک نیاز به آگاهی و آشنایی با نحوه عملکرد و اصول آن دارد و تحقیقات حوزه روانشناسی کودک اصول و روشهای متعددی را متناسب با سنین مختلف یافته است.

روانشناسان کودک معمولا بر درک و فهم ، پیشگیری ، تشخیص و درمان مشکلات رفتاری ، خانوادگی ، رشدی ، و هیجانی کودکان می پردازند . اما اغلب والدین از اینکه کودک خود را به یک مرکز مشاوره کودک یا روانشناس کودک ببرند تصور خوبی ندارند .  کودکان بیشماری وجود دارند که مشکلات پنهان یا ناشناخته آنها با تصورات اشتباه والدین تشدید شده است. مراجعه به روانشناس امری ساده است و در حقیقت کاری است که والدین براحتی می توانید برای کودکانشان انجام دهند تا از مشکلات و مسائلی که فرزندشان دارد مطلع شوند. این فرآیند در گرو گفت و گو با یک متخصص کودک است که جهت انجام این فعالیت می تواند آنها را همراهی کند . در صورتی که افراد در دوران کودکی از مشاوره ها و روان درمانی های تخصصی بهره مند شوند از مراجعه به روانپزشک در سایر دوران عمر بی نیاز خواهند شد زیرا بسیاری از رفتارها ی ناهنجار دوران بزرگ سالی ریشه در دوران کودکی افراد دارد. از دیدگاه علم روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی دوران پایه گذاری رشد و شکل گیری شخصیت کودکان به شمار می آید و به همین جهت در تعیین شخصیت آینده افراد تاثیرات به سزایی دارد . استفاده از مشاوره روانشناس کودک و نوجوان در سنین اولیه رشد و شکل گیری شخصیت می تواند منجر به افزایش توانمدیهای شخصی افراد در مواجه با مشکلات و سختی های احتمالی زندگی شود.

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

نکات روانشناسی کودکان دبستانی
ضرورت توجه به روانشناسی کودکان دبستانی

کودکان در هر برهه‌ای از زندگی خود خصوصیات رفتاری ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند که این موضوع با توجه به شرایط خانوادگی و دوران رشد آنها متناسب است. یکی از مهمترین دوره‌های زندگی کودکان، بین سن ۶ تا ۱۰ سال است که آغاز جدی دوران یادگیری در مدرسه و فاصله گرفتن از دوران قبلی است.  کودکان در سنین قبل از ورود به دبستان ، اعتماد به نفس بسیار بالایی دارند . آنها تنها با خودشان مقایسه میشوند و احساس موفقیت بسیار میکنند اما این احساس با ورود به دبستان کاملا تغییر میکند . در سنین ورود کودک به دبستان همه چیز رنگ و بوی رقابتی میگیرد. در برخورد با کودک دبستانی باید این نکته را بدانید که او در شرایط روحی دشواری است . او حالا طعم فضاهای بزرگتر و محیط های اجتماعی گسترده تری را چشیده و در این مسیر به شدت احساس تنهایی میکند .

محیط فیزیکی کلاس نه فقط بر مدیریت کلاس درس اثر میگذارد بلکه در میزان پیشرفت تحصیلی دانش اموزان نیز نقش مهمی ایفا میکند . سازماندهی کلاس باید ازاد باشد یعنی به گونه ای باشد که برای انجام فعالیت های گوناگون قابلیت تغییرو انعطاف داشته باشد . تردیدی نیست که یک کلاس روشن و ارام با رنگ امیزی دلپذیر و شاد در ایجاد سلامت روان دانش اموزان بسیار موثر است .عوامل دیگری چون مطالب درسی و طرز چیدن و ارایش صندلی های دانش اموزان به طور چشم گیری بر یاد گیری و اداره کلاس تاثیر می گذارند .

سعی کنید از روش های تشویقی در مدرسه با هماهنگی معلم فرزندتان استفاده کنید . یا اینکه در تمام جلسات مدرسه شرکت کنید و کاری کنید او از حضور شما در مدرسه اطمینان حاصل کند . این راه کمک میکند که کودک شما احساس غرور و اعتماد به نفس بسیاری کند .

روانشناسی کودک چیست – تعریف روانشناسی کودک – نکات روانشناسی کودک – مقاله روانشناسی کودک

فهرست