بازی مهارتی چیست؟
ویژگی های بازی مهارتی برای کودک و نوجوان

بازی های مهارتی ، به گروهی از بازی و سرگرمی گفته می شوند که برای رده سنی کودک و نوجوان طراحی شده و بر روی مهارت های مختلف آنها کار می کند و باعث رشد و بهبود اعتماد به نفس و تقویت حواس پنجگانه می شود. بازی مهارتی ، فعالیت آزادانه ذهن کودک و نوجوان و امکان همراه کردن بازی و سرگرمی با آموزش و تمرین ذهنی و جسمی آنها را موجب می شود.

بازی کودک او را با این موضوع که چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند، آشنا می کند. بازی و سرگرمی کودک و نوجوان با اسباب بازی هایی که هر بار بتوان شیء جدیدی را با آن ساخت بهترین گزینه هستند. بازی کودک ، راه های برخورد و تعامل با محیط پیرامونش را به او می آموزد. با بازی مهارتی ، کودک مهارت های اجتماعی و زبانی را کسب می کند. بازی مهارتی در کودکان موجب رشد و تحول می شود. بازی کودک ،مـــوجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضای مختلف بدن می شود. بازی کودک ،موجب شکـــوفایـــی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود. برخی از  پیچیده ترین مشکلات ذهنی و حرکتی گروه سنی کودک و نوجوان چه آسان و به شیوه بازی و سرگرمی حل می‌شود.

زرافه جادویی - مراحل رشد کلامی کودک از 3 تا 5 سالگی

مراحل رشد کلامی کودک از ۳ تا ۵ سالگی

شروع مرحله ی رشد کلامی کودک معمولا بین ۳ تا ۵ سال است. در طول این دوره کودک مهارت به ترتیب قرار دادن کلمات و ساختن جملات کوتاه را کسب می کند و کم کم کلمات بیشتری

زرافه جادویی - ایمنی اسباب بازی ها

نکاتی در مورد ایمنی اسباب بازی کودکان

در صورتی که شرکت تهیه کننده اسباب بازی، دستورالعمل یا اخطارهای خاصی را ارائه کرده است آنها را رعایت کنید. بیش از نیمی از اتفاقات و آسیب دیدگی ها در زمین بازی کودکان ناشی از سقوط و زمین خوردگی است.

بازیهای تقلیدی (از یک تا دو سالگی)

بازیهای تقلیدی کودکان

کودکان تقلید را ابتدا از پدر و مادر خود آغاز مى‌کنند؛ به این ترتیب که به تقلید اکثر فعالیت‌هاى پدر و مادر خود در خانه مى‌پردازند. پسران کارها و مشاغلى را تقلید مى‌کنند که بیشتر مربوط به مردان است و دختران علاقه‌مند هستند

زرافه جادویی -مامان کجاست ؟

بازی دالی موشه ، یک بازی تقلیدی

بازی دالی موشه، یک بازی تقلیدی بسیار مفید است و کودک را نسبت به مسئله حضور و غیاب حساس می کند. پشت در یا پرده پنهان شوید و بگوید: «مادر کجا پنهان شده؟» سپس ظاهر شوید و با صدای بلند بگویید: «دالی ».بازی دالی موشه  را چند بار تکرار کنید.

زرافه جادویی - بازی عروسک گردان

بازی عروسک گردان

 برای انجام بازی عروسک گردان، همه ی بچه ها دایره وار می نشینند و یکی از آنها در وسط دایره قرار می گیرد. بازی عروسک گردان برای تقویت مهارت حرکتی در کودکان استفاده می شود. برای کودکان پنچ تا شش سال پیشنهاد می شود .

keyboard_arrow_up