1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آشتی

انتخاب نام دختر و پسر

آشتی

معنی اسم آشتی

آشتی اسم دخترانه است، معنی آشتی: رنجشی را فراموش کردن، پس از قهر از نو دوستی کردن، وفق، تلفیق، آرامش.

ریشه اسم آشتی

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست