1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آصفه
معنی اسم آصفه

آصفه اسم دخترانه است، معنی آصفه: (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف، ه آصف.

ریشه اسم آصفه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست