1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ثمر

انتخاب نام دختر و پسر

ثمر

معنی اسم ثمر

ثمر اسم دخترانه است، معنی ثمر: (عربی) ۱- میوه؛ ۲- (به مجاز) نتیجه و حاصل.

ریشه اسم ثمر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست