1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حنّانه

انتخاب نام دختر و پسر

حنّانه

معنی اسم حنّانه

حنّانه اسم دخترانه است، معنی حنّانه: (عربی) ۱- بسیار نوحه کننده، ناله کننده؛ ۲- ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه میفرمودند.

ریشه اسم حنّانه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست