1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حوریا
معنی اسم حوریا

حوریا اسم دخترانه است، معنی حوریا: (عربی ـ فارسی) [حور = زن زیبای بهشتی، زنان زیبای بهشتی+ ی (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)]، ۱- منسوب به حور؛ ۲- (به مجاز) زن یا دختر حورچهر، زن زیبارو و پری‌گونه.

ریشه اسم حوریا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست