1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حَسِیبا

انتخاب نام دختر و پسر

حَسِیبا

معنی اسم حَسِیبا

حَسِیبا اسم دخترانه است، معنی حَسِیبا: (عربی ـ فارسی) (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت))، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل.

ریشه اسم حَسِیبا

اسم عربی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست