1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دیانا
معنی اسم دیانا

دیانا اسم دخترانه است، معنی دیانا: ۱- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الههی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی

ریشه اسم دیانا

اسم اوستایی – اسم لاتین

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست