1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رودابه

انتخاب نام دختر و پسر

رودابه

معنی اسم رودابه

رودابه اسم دخترانه است، معنی رودابه: (پهلوی) (اَعلام) (در شاهنامه) دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان

ریشه اسم رودابه

اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست