1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سوسن

انتخاب نام دختر و پسر

سوسن

معنی اسم سوسن

سوسن اسم دخترانه است، معنی سوسن: ۱- (گیاهی) گیاهی پیاز دار و تک لپه‌ای، با برگ‌های باریک و دراز که انواع وحشی و پرورشی دارد؛ ۲- گل این گیاه که معمولاً درشت، خوشه‌ای، و به رنگ ها و اشکال مختلف است. بعضی انواع آن خاصیت دارویی دارد.

ریشه اسم سوسن

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست