1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. صدر

انتخاب نام دختر و پسر

صدر

معنی اسم صدر

صدر اسم دخترانه است، معنی صدر: (عربی) ۱- جایی در مجلس که مخصوص نشستن بزرگان است و معمولاً روبروی درِ ورودی قرار دارد، طرف بالای مجلس؛ ۲- (به مجاز) اشخاص برتر و دارای مقام بالاتر؛ ۳- (احترام آمیز) (به مجاز) مهتر و رئیس؛ ۴- (در قدیم) سینه؛ ۵- (به مجاز) باطن و ذهن؛ ۶- (در قدیم) (در نجوم) ستارهی آلفا در صورت فلکیِ ذات‌الکرسی؛ ۷-(در عرفان) صدر، روح انسان را به اعتبار وجه  «یلیالبدنی» و از آن جهت که مصدر انوار است گویند.

ریشه اسم صدر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست