1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. قانع

انتخاب نام دختر و پسر

قانع

معنی اسم قانع

قانع اسم پسرانه است، معنی قانع: (عربی) ۱- آن که به دارایی خود یا آنچه در اختیار دارد، راضی است و بسنده میکند، قناعت کننده، خرسند؛ ۲- راضی و خرسند از جواب یا از سخنی که شنیده است، مُجاب.

ریشه اسم قانع

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست