1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مازیار

انتخاب نام دختر و پسر

مازیار

معنی اسم مازیار

مازیار اسم پسرانه است، معنی مازیار: (= ماه ایزدیار، مازدیار) ۱- صاحبِ کوه ماز؛ ۲- (اَعلام) پسر ونداد هرمز از فرزندان سوخرای بزرگ، وی از سال ۲۰۸ هجری قمری از جانب مأمون حاکم طبرستان، رویان و دماوند شد و در اندک مدتی سراسر طبرستان را به تصرف درآورد وی از سال ۲۲۴ هجری قمری به دستیاری افشین از فرمان خلیفه سرپیچید و با بابک خرمدین پیمان بست. ولی کوهیار برادر وی به امید اینکه خود بر طبرستان حکومت کند وسایل دستگیری مازیار را به دست عمال خلیفه فراهم ساخت. مازیار به سال ۲۵۵ هجری قمری در بغداد به قتل رسید.

ریشه اسم مازیار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست