1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مجدالدین

انتخاب نام دختر و پسر

مجدالدین

معنی اسم مجدالدین

مجدالدین اسم پسرانه است، معنی مجدالدین: (عربی) ۱- سبب عزت و بزرگی دین؛ ۲- مایهی شوکت و بزرگی دین.

ریشه اسم مجدالدین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست