انتخاب نام دختر و پسر

مینا

معنی اسم مینا

مینا اسم دخترانه است، معنی مینا: ۱- پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا؛ ۲- (در گیاهی) گلی معمولاً سفید با گلچه‌های گل برگی که انواع گوناگون دارد؛ ۳- (در گیاهی) گیاه یک ساله و بوته‌ایِ این گل با برگ‌های دندانه دار؛ ۴- (در صنایع دستی) لعاب شیشه‌ای شفاف و رنگی که برای تزئین فلزات و کاشی مورد استفاده قرار میگیرد؛ ۵- نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند؛ ۶- (در قدیم) ظرفی که از این شیشه ساخته میشود؛ ۷- (در قدیم) (به مجاز) شراب؛ ۸- (در قدیم) کیمیا.

ریشه اسم مینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up