انتخاب نام دختر و پسر

نظاره

معنی اسم نظاره

نظاره اسم دخترانه است، معنی نظاره: (عربی) (در قدیم) بیننده، تماشاگر.

ریشه اسم نظاره

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up