1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نعیم

انتخاب نام دختر و پسر

نعیم

معنی اسم نعیم

نعیم اسم پسرانه است، معنی نعیم: (عربی) ۱- (در قدیم) نعمت؛ ۲- پرنعمت (بهشت)؛ ۳- نرم، لطیف؛ ۴- از نامهای بهشت؛ ۵- (اَعلام) نام چندین تن از افراد مشهور در تاریخ از جمله صحابه.

ریشه اسم نعیم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست