انتخاب نام دختر و پسر

نمونه

معنی اسم نمونه

نمونه اسم دخترانه است، معنی نمونه: ۱- مقدار یا تعداد کم از چیزی یا از مجموعه‌ای که نشان‌دهندهی ویژگیهای آن چیز یا آن مجموعه است؛ ۲- نمودار؛ ۳- مثال؛ ۴- سرمشق، الگو؛ ۵- دارای ویژگیهای شایسته که میتواند برای دیگران سرمشق باشد.

ریشه اسم نمونه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up