1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. واله

انتخاب نام دختر و پسر

واله

معنی اسم واله

واله اسم دخترانه است، معنی واله: (عربی) ۱- عاشق بی قرار، شیفته و مفتون؛ ۲- حیران، سرگشته، مبهوت؛ ۳- (در حالت  قیدی) در حال شیفتگی. (اَعلام) واله/vāle/، [فرانسوی] ایالتی در جنوب سویس، نزدیک مرز فرانسه و ایتالیا.

ریشه اسم واله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست