1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پروا

انتخاب نام دختر و پسر

پروا

معنی اسم پروا

پروا اسم دخترانه است، معنی پروا: ۱- هراس، فرصت و زمان پرداختن به کاری؛ ۲- (در قدیم) فراغت و آسایش؛ ۳-(در قدیم) (به مجاز) توجه خاطر، توجه.

ریشه اسم پروا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست