1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ژاله

انتخاب نام دختر و پسر

ژاله

معنی اسم ژاله

ژاله اسم دخترانه است، معنی ژاله: شبنم، تگرگ، قطرهی باران، باران.

ریشه اسم ژاله

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست