1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کامران

انتخاب نام دختر و پسر

کامران

معنی اسم کامران

کامران اسم پسرانه است، معنی کامران: ۱- (در قدیم) (به مجاز) آن که در هر کاری موفق است، موفق؛ ۲- خجسته، مبارک؛ ۳- مسلط، چیره؛ ۴- (در حالت قیدی) با کامروایی و موفقیت.

ریشه اسم کامران

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست