1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. گرشاسب

انتخاب نام دختر و پسر

گرشاسب

معنی اسم گرشاسب

گرشاسب اسم پسرانه است، معنی گرشاسب: (= کرشاسپ و گرشاشپ) ۱- به معنی دارندهی اسب لاغر؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) از پهلوانان ایرانی سپاه منوچهر در جنگ با سلم و تور و خزانه دار منوچهر. گرشاسبنامه سرگذشت اوست. ۲) آخرین شاه از سلسلهی پیشدادیان و پسر زو که نه سال پادشاهی کرد.

ریشه اسم گرشاسب

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست