1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آریانا

انتخاب نام دختر و پسر

آریانا

معنی اسم آریانا

آریانا اسم دخترانه است، معنی آریانا: ۱- منسوب به آریا، آریایی؛ ۲- (اَعلام) ۱) نامی است که جغرافیدانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریائیها داده بودند؛ ۲) نام قدیم ایران؛ [«اراتُستن» یونانی نخستین نویسندهی خارجی است که این اسم (آریانا) را استعمال کرده و قسمتی از ایران را آریانا نامیده]؛ ۳) نام دایرهالمعارف فارسی که در سالهای ۱۳۲۸-۱۳۴۸ شمسی در ۶ جلد به وسیله انجمن دایرهالمعارف افغانستان در کابل منتشر شده است.

ریشه اسم آریانا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست