1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آسوده

انتخاب نام دختر و پسر

آسوده

معنی اسم آسوده

آسوده اسم دخترانه است، معنی آسوده: (صفت فاعلی از آسودن) استراحت یافته، راحت کرده، آرام گرفته، ساکن، فارغ، خوش، مسرور، بیرنج.

ریشه اسم آسوده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست