1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آفتاب

انتخاب نام دختر و پسر

آفتاب

معنی اسم آفتاب

آفتاب اسم دخترانه است، معنی آفتاب: ۱- خورشید، شمس، ستارهی نورانی (از ثوابت) مرکز منظومه شمسی که نور و حرارت زمین از آن است؛ ۲- (به مجاز) نوری که از خورشید به زمین میتابد، نور و تابش خورشید؛ ۳- (در قدیم) (شاعرانه) (به مجاز) زنِ زیبارو؛ چهرهی زیبا.

ریشه اسم آفتاب

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست