1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آنیسا

انتخاب نام دختر و پسر

آنیسا

معنی اسم آنیسا

آنیسا اسم دخترانه است، معنی آنیسا: [آن در عرفان عشق و جوهر عشق + یای(ی) میانوند + سا (پسوند شباهت)]، به معنی مانند عشق.

ریشه اسم آنیسا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست