1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آیتن
معنی اسم آیتن

آیتن اسم دخترانه است، معنی آیتن: (ترکی ـ فارسی) ۱- به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم آیتن

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست