1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آی سونا

انتخاب نام دختر و پسر

آی سونا

معنی اسم آی سونا

آی سونا اسم دخترانه است، معنی آی سونا: (ترکمنی) ۱- مرغابی ماه گونه، اردک وحشی چون ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم آی سونا

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست