1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آی نور
معنی اسم آی نور (آینور)

آی نور (آینور) اسم دخترانه است، معنی آی نور (آینور): (ترکی ـ عربی) ۱- روشنایی و فروغ ماه، نور ماه، نورانی مثل ماه؛ ۲- (به مجاز) مهتاب؛ زیبارو.

ریشه اسم آی نور (آینور)

اسم ترکی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست