1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آی گل

انتخاب نام دختر و پسر

آی گل

معنی اسم آی گل (آیگل)


آی گل (آیگل) اسم دخترانه است، معنی آی گل (آیگل): (ترکی ـ فارسی) ۱- گل ماه، ماه گل، گل زیبا چون ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو و لطیف.

ریشه اسم آی گل (آیگل)

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست