1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ادنا

انتخاب نام دختر و پسر

ادنا

معنی اسم ادنا

ادنا اسم دخترانه است، معنی ادنا: (عربی، ادنی) ۱- از واژه  های قرآنی؛ ۲- (در قدیم) کمترین، جزئی  ترین؛ ۳- پایین  تر؛ ۴- پایین  ترین، نازل  ترین.

ریشه اسم ادنا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست