1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ارنوار

انتخاب نام دختر و پسر

ارنوار

معنی اسم ارنوار

ارنوار اسم دخترانه است، معنی ارنوار: ۱- آن که سُخنش رحمت میآورد؛ ۲- (در شاهنامه) نام خواهر جمشید که ضحاک او را به همسری خود درآورد؛ ۳- (در اوستا) ارنوک.

ریشه اسم ارنوار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست