انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر ترکی

مرال

معنی اسم مرال مرال اسم دخترانه است، معنی مرال: (ترکی) (= مارال)‏، ( مارال. ریشه اسم مرال اسم ترکی
بیش تر بخوانید

آتا

معنی اسم آتا آتا اسم دخترانه است، معنی آتا: (ترکی) ۱- پدر، جد، سرپرست، ریش سفید؛ ۲- (اَعلام) نام پادشاهی…
بیش تر بخوانید

آتاناز

معنی اسم آتاناز آتاناز اسم دخترانه است، معنی آتاناز: (ترکی ـ فارسی) افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ…
بیش تر بخوانید

آلما

معنی اسم آلما آلما اسم دخترانه است، معنی آلما: ۱- درخت سیب جنگلی؛ ۲- (در ترکی) سیب؛ [درخت سیب جنگلی…
بیش تر بخوانید

آنا

معنی اسم آنا آنا اسم دخترانه است، معنی آنا: (ترکی) ۱- زن، مادر، والده، مام؛ ۲- زن سالخورده؛ ۳- اساسی،…
بیش تر بخوانید

آنالی

معنی اسم آنالی آنالی اسم دخترانه است، معنی آنالی: (ترکی) [از دو جزء آنا (مادر) + پسوند نسبت ساز (لی)]…
بیش تر بخوانید

آنیل

معنی اسم آنیل آنیل اسم دخترانه است، معنی آنیل: (ترکی) ۱- به خاطر آورده شدن؛ ۲- مشهور، نامی. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

آی سودا

معنی اسم آی سودا (آیسودا) آی سودا (آیسودا) اسم دخترانه است، معنی آی سودا (آیسودا): (ترکی) ۱- ماه در آب‌؛…
بیش تر بخوانید

آی سونا

معنی اسم آی سونا آی سونا اسم دخترانه است، معنی آی سونا: (ترکمنی) ۱- مرغابی ماه گونه، اردک وحشی چون…
بیش تر بخوانید

آی گل

معنی اسم آی گل (آیگل) آی گل (آیگل) اسم دخترانه است، معنی آی گل (آیگل): (ترکی ـ فارسی) ۱- گل…
بیش تر بخوانید

آی تکین

معنی اسم آی تکین آی تکین اسم دخترانه است، معنی آی تکین: (ترکی) مانند ماه. ریشه اسم آی تکین اسم…
بیش تر بخوانید

آی سن

معنی اسم آی سن (آیسن) آی سن (آیسن) اسم دخترانه است، معنی آی سن (آیسن): (ترکی) ۱- به معنی مانند…
بیش تر بخوانید

آی نور

معنی اسم آی نور (آینور) آی نور (آینور) اسم دخترانه است، معنی آی نور (آینور): (ترکی ـ عربی) ۱- روشنایی…
بیش تر بخوانید

آیتک

معنی اسم آیتک آیتک اسم دخترانه است، معنی آیتک: (ترکی ـ فارسی) ۱- ماه تنها، ماه بی همتا؛ ۲- (به…
بیش تر بخوانید

آیتن

معنی اسم آیتن آیتن اسم دخترانه است، معنی آیتن: (ترکی ـ فارسی) ۱- به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up