انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر عبری

ایلا

معنی اسم ایلا ایلا اسم دخترانه است، معنی ایلا:   (عبری) ۱- ایلا و ایله در قاموس کتاب مقدس به…
بیش تر بخوانید

بلقیس

معنی اسم بلقیس بلقیس اسم دخترانه است، معنی بلقیس: (عبری) (اَعلام) ملکهی شهر سبا که در روایات نام همسر حضرت…
بیش تر بخوانید

تامارا

معنی اسم تامارا تامارا اسم دخترانه است، معنی تامارا: ۱- (عبری) درخت خرما؛ ۲- (اَعلام) نام عروس یهودا [چهارمین پسر…
بیش تر بخوانید

دینا

معنی اسم دینا دینا اسم دخترانه است، معنی دینا: ۱- داور، داوری؛ ۲- ‌(در اوستایی) دین؛ ۳- (در عبری) (=…
بیش تر بخوانید

سارای

معنی اسم سارای سارای اسم دخترانه است، معنی سارای: (عبری) (= ساره و سارا)، ( ساره و سارا. ۱- ریشه…
بیش تر بخوانید

سارا

معنی اسم سارا سارا اسم دخترانه است، معنی سارا: (عبری) ۱- خالص، بیآمیختگی؛ ۲- (اَعلام) نام زن حضرت ابراهیم(ع) و…
بیش تر بخوانید

ساره

معنی اسم ساره ساره اسم دخترانه است، معنی ساره: (عبری) (= سارا، سارای)؛ ۱- امیرهی من؛ ۲- (اَعلام) زوجهی ابراهیم…
بیش تر بخوانید

سالومه

معنی اسم سالومه سالومه اسم دخترانه است، معنی سالومه: (عبری) (اَعلام) زوجهی زبدی و مادر یعقوب کبیر و یوحنای انجیلی.…
بیش تر بخوانید

سبا

معنی اسم سبا سبا اسم دخترانه است، معنی سبا: (عربی) ۱- (اَعلام) ۱) (= سباء) سورهی سی و چهارم از…
بیش تر بخوانید

صفورا

معنی اسم صفورا صفورا اسم دخترانه است، معنی صفورا: (معرب از عبری) (اَعلام) نام زوجهی حضرت موسی(ع) و دختر حضرت…
بیش تر بخوانید

طوبی

معنی اسم طوبی طوبی اسم دخترانه است، معنی طوبی: (معرب از عبری) ۱- خیر، شادی، سعادت، بهشت؛ ۲- درختی در…
بیش تر بخوانید

لعیا

معنی اسم لعیا لعیا اسم دخترانه است، معنی لعیا: (معرب از عبری لیا = لیئه = خسته) ۱- خسته؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

لیا

معنی اسم لیا لیا اسم دخترانه است، معنی لیا: (عبری) ۱- (= لیئه)، خسته؛ ۲- (اَعلام) دختر بزرگ «لابان» که…
بیش تر بخوانید

مقدسه

معنی اسم مقدسه مقدسه اسم دخترانه است، معنی مقدسه: (عربی) (مؤنث مقدس)، ۱- مقدس، دارای تقدس و پاکی، مبرا از…
بیش تر بخوانید

منوره

معنی اسم منوره منوره اسم دخترانه است، معنی منوره: (عربی) (مؤنث مُنور)، ن مُنور. ریشه اسم منوره اسم عربی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up