انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر فارسی

مرجان

معنی اسم مرجان مرجان اسم دخترانه است، معنی مرجان: (سریانی) ۱- جانور بیمهرهی کوچک دریایی که پوشش آهکی ترشح میکند…
بیش تر بخوانید

مرسده

معنی اسم مرسده مرسده اسم دخترانه است، معنی مرسده: [مِرس = نام درختی، راش (فاگوس سیلواتیکا) + ده (پسوند مکان)]،…
بیش تر بخوانید

مروارید

معنی اسم مروارید مروارید اسم دخترانه است، معنی مروارید: ۱- (در مواد) تودهی سخت، گِرد، کوچک و درخشان به رنگ…
بیش تر بخوانید

مُرَوه

معنی اسم مُرَوه مُرَوه اسم دخترانه است، معنی مُرَوه: به معنی مُرَوَح است که بسیار خوشبو و معطر کننده است،…
بیش تر بخوانید

مستانه

معنی اسم مستانه مستانه اسم دخترانه است، معنی مستانه: ۱- (به مجاز) سرخوش و شاد، همراه با سرخوشی و شادی؛…
بیش تر بخوانید

مژگان

معنی اسم مژگان مژگان اسم دخترانه است، معنی مژگان: ۱- مژه‌ها، موی پلک چشم؛ ۲- (در اصطلاح عشاق) اشاره به…
بیش تر بخوانید

آتاناز

معنی اسم آتاناز آتاناز اسم دخترانه است، معنی آتاناز: (ترکی ـ فارسی) افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ…
بیش تر بخوانید

آتریسا

معنی اسم آتریسا آتریسا اسم دخترانه است، معنی آتریسا: ۱- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ ۲- (به مجاز) زیبارو. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

آتَرین

معنی اسم آتَرین آتَرین اسم دخترانه است، معنی آتَرین: ۱- (آتر = آتش + ین (پسوند نسبت))، منسوب به آتش،…
بیش تر بخوانید

آتوسا

معنی اسم آتوسا آتوسا اسم دخترانه است، معنی آتوسا: (از یونانی Atossa) ۱- (در اوستایی) زَبَردست؛ ۲-(اَعلام) ۱) نام چند…
بیش تر بخوانید

آدینه

معنی اسم آدینه آدینه اسم دخترانه است، معنی آدینه: روز جمعه، آخرین روز هفته. ریشه اسم آدینه اسم فارسی
بیش تر بخوانید

آذردخت

معنی اسم آذردخت آذردخت اسم دخترانه است، معنی آذردخت: ۱- دختر آذر، دختر آتشین؛ ۲- (به مجاز) دختر سرخ‌گون؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

آذر

معنی اسم آذر آذر اسم دخترانه است، معنی آذر: (پهلوی) ۱- (در قدیم) آتش، نار؛ ۲- ماه نهم از سال…
بیش تر بخوانید

آدرینا

معنی اسم آدرینا آدرینا اسم دخترانه است، معنی آدرینا: [(آدر = آتش + ین (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]،…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست