انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر کردی

آسو

معنی اسم آسو آسو اسم دخترانه است، معنی آسو: ۱- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ ۲- (در پهلوی) صورت…
بیش تر بخوانید

آگرین

معنی اسم آگرین آگرین اسم دخترانه است، معنی آگرین: ۱- آتشین، آذرین؛ ۲- (در کردی) کنایه از آدم بسیار شجاع…
بیش تر بخوانید

آوین

معنی اسم آوین آوین اسم دخترانه است، معنی آوین: ۱- (آو= آب + ین (پسوند نسبت))، به رنگ آب، مانند…
بیش تر بخوانید

آیرین

معنی اسم آیرین آیرین اسم دخترانه است، معنی آیرین: ۱- (کردی) آگرین، آهرین؛ ۲- (در فارسی) آتشین. ریشه اسم آیرین…
بیش تر بخوانید

اسرین

معنی اسم اسرین اسرین اسم دخترانه است، معنی اسرین: (کردی) اشک، سرشک. ریشه اسم اسرین اسم کردی
بیش تر بخوانید

باوان

معنی اسم باوان باوان اسم دخترانه است، معنی باوان: (کردی) ۱- خانهی پدری؛ ۲- جگر گوشه و عزیز. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

بیریوان

معنی اسم بیریوان بیریوان اسم دخترانه است، معنی بیریوان: (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را…
بیش تر بخوانید

پرژین

معنی اسم پرژین پرژین اسم دخترانه است، معنی پرژین: (کردی) پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات. ریشه…
بیش تر بخوانید

ترلان

معنی اسم ترلان ترلان اسم دخترانه است، معنی ترلان: ۱- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

توار

معنی اسم توار توار اسم دخترانه است، معنی توار: ۱- (در کردی) پرنده؛ ۲- نوعی ریسمان؛ ۳- (اعلام) ۱) (توارکوه)…
بیش تر بخوانید

چنور

معنی اسم چنور چنور اسم دخترانه است، معنی چنور: (کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق…
بیش تر بخوانید

دلنیا

معنی اسم دلنیا دلنیا اسم دخترانه است، معنی دلنیا: (کردی) ۱- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ ۲- اطمینان، تضمین. ریشه…
بیش تر بخوانید

دیلان

معنی اسم دیلان دیلان اسم دخترانه است، معنی دیلان: (کردی) ۱- رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ ۲- نام منطقه‌ای در کردستان…
بیش تر بخوانید

روجا

معنی اسم روجا روجا اسم دخترانه است، معنی روجا: (کردی ـ فارسی) [روج (کردی) = روز، آفتاب + ا (پسوند…
بیش تر بخوانید

روجیار

معنی اسم روجیار روجیار اسم دخترانه است، معنی روجیار: (کردی،rujyār)، ۱- روزگار؛ ۲- آفتاب. + ن‌.ک. روژیار. ریشه اسم روجیار…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست