1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اشواق

انتخاب نام دختر و پسر

اشواق

معنی اسم اشواق

اشواق اسم دخترانه است، معنی اشواق: (عربی) (جمع شَوق) (در قدیم) شوق  ها، آرزومندی  ها.

ریشه اسم اشواق

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست