1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. افرا
معنی اسم افرا

افرا اسم دخترانه است، معنی افرا: (در گیاهی) ۱- درختی از تیرهی افراها، اسپندان، اسفندان، بوسیاه؛ ۲- کلمه تحسین به معنی آفرین، مرحبا.

ریشه اسم افرا

اسم فارسی – اسم گیلکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست