1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. النا

انتخاب نام دختر و پسر

النا

معنی اسم النا

النا اسم دخترانه است، معنی النا: (یونانی) (= هلن، هلنا)،    هلن و هلنا.

ریشه اسم النا

اسم یونانی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست