1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. الینا

انتخاب نام دختر و پسر

الینا

معنی اسم الینا

الینا اسم دخترانه است، معنی الینا: (عربی) (الی= نیکویی، نعمت + نا = ضمیر اول شخص جمع در عربی) نیکویی و نعمت برای ما.

ریشه اسم الینا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست