1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. انسی
معنی اسم انسی

انسی اسم دخترانه است، معنی انسی: (عربی ـ فارسی) ( اِنس = انسان، بشر + ی (پسوند نسبت))، ۱- مربوط به انس، انسانی؛ ۲- (در قدیم) فردی از انس، انسان.

ریشه اسم انسی

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست