1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ایلا

انتخاب نام دختر و پسر

ایلا

معنی اسم ایلا

ایلا اسم دخترانه است، معنی ایلا:   (عبری) ۱- ایلا و ایله در قاموس کتاب مقدس به معنی درختان آمده؛ ۲- (اَعلام) نام شهری در ساحل شرقی خلیج بحر قلزم.

ریشه اسم ایلا

اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست