1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ایما

انتخاب نام دختر و پسر

ایما

معنی اسم ایما

ایما اسم دخترانه است، معنی ایما: (عربی) ۱- چیزی را با حرکتِ دست یا چشم و ابرو نشان دادن، اشاره؛ ۲- بیان موضوعی به طور رمز یا خلاصه.

ریشه اسم ایما

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست