1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بدریه

انتخاب نام دختر و پسر

بدریه

معنی اسم بدریه

بدریه اسم دخترانه است، معنی بدریه: (عربی) (بدر = ماهی که به صورت دایرهی کامل دیده میشود، ماه شب چهاردهم + ایه/iye-/ (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به بدر یا ماه شب چهارده؛ ۲- (به مجاز) ماه مانند و زیبارو.

ریشه اسم بدریه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست