انتخاب نام دختر و پسر

بَدرالزمان

معنی اسم بَدرالزمان

بَدرالزمان اسم دخترانه است، معنی بَدرالزمان: (عربی) ۱- ماه زمانه، ماه روی روزگار؛ ۲- (به مجاز) زیباروی زمانه.

ریشه اسم بَدرالزمان

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست